Wonderware Skelta BPM

Where people and production processes meet

Wonderware Skelta BPM

Başarılı imalat, birçok eylemin sırasını gerektirir. Lojistik, üretim, kalite, varlık yönetimi, tesis güvenliği, mevzuata uygunluk ve diğer bağımsız tesis işlevleri arasındaki koordinasyon ne kadar büyük olursa, tesis ROI (yatırım karlılığı) ve ROA’sı (aktif karlılığı) o kadar büyük olacaktır. Geleneksel olarak, farklı insanlar genellikle farklı yazılım uygulamalarını kullanarak bu işlevlerin her birini yönetir. Yapılandırılmış işbirliğine fazla düzeyde ihtiyaç duymaktadırlar ve genellikle bunu gerçekleştirmek için de ellerinden gelen çabayı sarf ederler ancak onlar sadece insandır; tutarsızlık, hata ve yanlış bağlam bölgeyle birlikte gelir.

Wonderware Skelta BPM gelişmiş iş akışı yazılımı bunların hepsini değiştirir. Wonderware İmalat İşlemleri Yönetimi uygulamaları için iş akışı platformu olarak, manuel süreçleri ve evrak işlerini elektronik iş akışlarıyla değiştirerek şirketler arasındaki süreçleri yönetme, uygulama ve belgeleme kapasitesini sağlar. Rutin işlemlerden artan cevaplara ve kritik tesis işletme koşullarına kadar olan her şeyi kapsar.

Fujirebio Diagnostics Implements a Paperless Electronic Initiative for its Biomarker-Manufacturing

Watch this video to see how Fujirebio Diagnostics used BPM to reduce equipment monitoring time by more than 1000 man hours per year, reduce quality assurance time by two-thirds and improve regulatory compliance.

Sanayi İşlemleri için Gelişmiş İş akışı Yönetimi

Wonderware Skelta BPM; Wonderware System Platform, Wonderware uygulamaları ve Wonderware MES ve Avantis EAM yazılımı gibi bir tür uygulama yazılımıyla yerel entegrasyon yoluyla genel BPM yazılımından farklılık gösterir. Kullanıcılar, doğrudan kontrol sistemi ekipmanı koşulları ve süreç uyarılarından ve iş emri uygulaması, kalite, performans veya gerçek zamanlı envanter lojistik durumlarını tetikleyebilir. Wonderware Skelta BPM, aynı zamanda Microsoft SQL sunucusu ve Oracle veri tabanları, XML mesajları, Web hizmetleri ve diğer sıradan arayüzlerden kaynaklanan durumlara da cevap verir. İşletme sistemleri ve belge ve iletişim standartlarının desteklenmesi için Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange ve Microsoft Office ile birleştirilir.

Biçimlendirme, Yakalama ve Yeniden kullanma

Wonderware Skelta BPM; herhangi bir tür endüstriyel sürecin biçimlendirilmesi, yakalanması ve yeniden kullanılması için dayanak sağlar. Bu; Wonderware yazılımına bağlı imalat işlemlerini yapılandırmayı, dağıtmayı ve gerçekleştirmeyi içerir. Skelta; işletmedeki operasyonel süreçleri birleştirme, basitleştirme ve standartlaştırma ve mülkiyetin toplam maliyetini değerlendirmek ve azaltmak amacıyla zamanı hızlandıran çok siteli İmalat İşlemleri Yönetimini kolaylaştırma konusunda platform yaklaşımımızın bir parçasıdır.

Skelta BPM nasıl uygulanır ?

Wonderware Skelta BPM yazılımı, aşağıdaki operasyonel alanlarda yeni etkinlikleri oluşturarak organizasyonlarda birçok rolü destekler:

 • Ürün değişimi ve ön üretim lojistik süreçleri dahil elektronik çalışma talimatları, yapılandırılmış onaylar ve veri girişi görevi yönetimiyle standart işletme prosedürlerinin uygulanması
 • E-imza dahil prosedür uygulamasına ilişkin elektronik kayıtlar
 • Kritik alarm durumunun arttırılması
 • Ekipman bozulması veya planlanan bakım faaliyetlerine cevaben bakım gereksinimleri konusundaki bildirimler ve işbirliği
 • Malzeme alımı ve denetim prosedürleri
 • Kalite yönetimi prosedürleri ve onay süreçlerinin kalitesinin doğrulanması
 • HACCP prosedürleri ve EHS denetimlerinin yönetimi
 • Ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) veya ana tarif yönetimi uygulamalarındaki değişiklikleri uygulamak için özellikler veya tarif değişikliği yönetimi süreçleri
 • Kaizen programları gibi sürekli gelişim süreçleri  

Wonderware Skelta BPM Nedir?

 Wonderware Skelta BPM; insanları veya sistemleri içeren faaliyet akışını bir organizasyon içinde veya dışında yönetmek amacıyla gelişmiş bir işletme süreci yönetimi ve iş akışı yazılımıdır. Bu yazılım; şirketlerin daha yüksek verimlilik, işbirliği ve yenilik düzeyleri sağlamak için operasyonel süreçleri biçimlendirmelerine, uygulamalarına, analiz etmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlar 

Wonderware System Platform entegrasyonu ve üçüncü taraf imalat işlemleri uygulamaları yoluyla otomatikleştirilmiş üretim süreçlerine bağlanırlık, sanayi işletmelerinde süreçleri standartlaştırmak için gerçek bir uçtan uca operasyonel süreç yönetimine ve bir platforma olanak sağlar.

Wonderware Skelta BPM Components: 

Enterprise Console

The Enterprise Console for is used for centralized process management. It includes a process repository, provides for process integration, and categorization of process steps.

Forms Designer

Forms Designer is a Web-based design tool for creating complex layouts using smart controls. Its design-friendly canvas allows direct drop, scroll and device previews. Web-based, responsive design forms allow creation of complex user interface easily. Integration with lists and workflows enable rapid deployment of business applications. Manage versioning and security of all forms for compliance. New forms enable implementation of image-assisted, paperless processes.

Business Activity Monitor (BAM)

An integrated, out of the box reporting and activity monitoring tool, the business activity monitor (BAM) allows you to build customizable KPI’s; conduct Performance Analysis; associate workflows with BAM events; and receive proactive alerts of Business Exceptions and KPI’s. BAM includes a dashboard which highlights both workflow status and workflow instances, for at-a-glance management of your processes.

Work Tasks

Wonderware Skelta BPM Work Tasks empower users who are on the move to stay connected with their mission critical business processes while ensuring the security of their interactions. Work Tasks for iOS and Windows tablet offers enhanced enterprise mobility and collaboration among stakeholders.

Connectors (SharePoint, Office, etc.)

Out of the box connectors for both industrial and business applications give you the flexibility to integrate your enterprise. Wonderware Skelta BPM can also respond to events originating in MS SQL server and Oracle databases, in XML messages, Web services and other generic interfaces. It integrates with Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange and Microsoft Office.

Wonderware Skelta BPM Features

Synchronize, Simplify and Share
Workflows connect people-based processes with real-time automation.

 • Senkronize etme

  Manuel ve otomatikleştirilmiş işlemleri senkronize edin. Olay tetiklemeli iş akışları, gerçek zamanlı otomasyonla insan bazlı süreçlere bağlanır.

 • Simplify

  A common user interface allows users to access information that is generated and maintained in multiple, disparate applications.

 • Paylaşma

  Eski ve üçüncü taraf uygulamalar ve cihazlara kolay bağlantılar, entegrasyon ve işbirliği düzeyini arttırırken mevcut yatırımı sürdürür.

Uyum kolaylaştırıldı

Wonderware Skelta BPM; aynı zamanda performansı arttırırken ve uygulamayı kolaylaştırırken özellikleri açıklamak ve sonuçları belgelemek için operasyonel prosedürlerin uygulanmasına yardımcı olur ve uygunluk maliyetini azaltır. Yazılım, iş akışı uygulamasını yakalamayı otomatikleştirir ve manuel veri girişini uygulayabilir ve takip edebilir. Elektronik raporlar ve üretim belgeleri, uygunluğu ve ilgili raporlamayı önemli derecede basitleştirerek ardından oluşturulur. Bu; sağlık ve sanitasyon, güvenlik veya kirlilik kontrolü için yasal gereksinimlere uyumu geliştirir ve standart iyi imalat uygulamaları veya şirket tarafından tanımlanan standart ve prosedürlere uygunluğun yerine getirilmesini kolaylaştırır.

İş akışları ve ekli formlar; şirketteki süreçlerin doğru standardizasyonuna olanak sağlayan yazılımın diğer kopyalarında dağıtım için yeniden kullanılabilir süreç paketleri olarak verilebilir.

Düşünme ve Biçimlendirme

Wonderware Skelta BPM; çevreyi biçimlendiren sezgisel ve görsel süreç ve formlarla bütün süreç adımlarını gösterir. Kullanıcı girdi formlarını oluşturur ve çoklu cihazlardaki iş akışlarıyla kolay bir şekilde işbirliği yapar .

Yönetme ve Uygulama

Aşağıdakiler gibi senaryolar için, gelişmiş norm dışı ve isteğe uyarlanmış insan iş akışı hizmetleriyle dinamik bir şekilde insan ve makine eylemlerini senkronize eder:

 • Web sayfaları, e-mail, SMS, Messenger ve mobil uygulamalar dahil geniş bir yelpazeye sahip iletişim kanallarında koordinasyon sağlama
 • Ekip kaynağı kullanılabilirliğinin yönetilmesi için çok düzeyli takvimler
 • Görevlerin geç yerine getirilmesinden kaçınmak için vardiya denetçisindeki artış
 • Bildirimler, görev yönetimiyle mobil iş akışınızı ve mobil cihazlardaki bilgi erişimini destekler

Analiz etme ve En uygun hale getirme

Güçlü bir İşletme Faaliyeti İzleme (BAM) aracı, konfigüre edilebilir KPI’lar ve işletmedeki kural dışı durumlara ilişkin proaktif çok kanallı uyarılar; sürekli süreç izleme ve optimizasyonu için gelişmiş ve kullanımı kolay işlevsellik sağlar, bu özellik aşağıdakileri gerçekleştirmesini kolaylaştırır:

 • Hızlandırılmış işletme etkinliği için üretim iş akışı faaliyetlerini izlemek
 • İş akışı darboğazını ortadan kaldırmak için verimliliği izlemek
 • İşletme düzey politikalar ve SLA’LAR ihlal edildiğinde e-mail yoluyla dinamik uyarılar almak
 • İsteğe uyarlanmış KPI’lar vasıtasıyla tanımlanan otomatikleştirilmiş olağandışı durum işleme yönetimi konusunda kapsamlı raporlar almak

What’s New with Skelta BPM

New features boost efficiency, adaptability and applications deployment.

Updated compatibility with Wonderware System platform strengthens workflow/model integration.

Wonderware Skelta BPM Components: 

Increased Engineering Efficiency

A new forms editor now provides a WYSIWYG (what you see is what you get) user experience. Also new is the use of JavaScript for the client side script editor, supporting the most commonly used standard for scripting in web applications.

Auto-adaptive form factoring for desktops, tablets and smart phones

Auto-adaptive form factoring eliminates the need to create and maintain multiple form layouts to support user interaction across different devices

Adaptability for composite applications

 The new Forms environment allows users to configure composite applications across Wonderware and third party content and application functionality quickly, and to build collaborative environments rapidly, without writing code. Adoption of the Wonderware common user interface and user experience standards provides a truly seamless user experience when Wonderware application content is combined in composite workflow forms.

Improved packaging and distribution

New HTML5-based Form support, including support for composite Forms with embedded controls and custom activities and controls, reduces the effort in developing applications in one place for use in another.

Compatibility with Wonderware System Platform 2014 R2

An updated Wonderware System Platform connector facilitates Wonderware Skelta BPM 2014 R2 use with Wonderware System Platform 2014 R2.

Wonderware Skelta BPM Technical Specifications

Wonderware Skelta works with compatible versions of Microsoft SQL Server or Oracle database; Wonderware Application Server or Historian Server; Wonderware InTouch; and Wonderware MES. See chart below for details.

Operating Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard or Enterprise Edition (64-Bit)
 • Windows Server 2012 Standard or Data Center Edition (64-Bit)
 • Windows Server 2012 R2 Standard or Data Center Edition (64-Bit)
Database Technology
 • Microsoft SQL 2014
 • Microsoft SQL 2012 SP1
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2
 • Microsoft SQL 2008 SP3
 • Oracle 11g R2 (v11.2.0.1.0)
Mobile Device Support (Work Tasks)
Apple iPhone/iPad
– OS Version: iOS 5.1, 6.0, 6.1 , iOS 7.x and 8.x

Windows RT and Professional
– OS Version: Windows 8.0, 8.1