MES/Operations

Managing the transformation of materials into finished products in real time.

MES/Operations

Endüstriyel otomasyon sistemleri, kendi başlarına uzun saat çalışabilirler ancak birisi ne yapması gerektiğini, nerede, ne zaman ve nasıl bunu yapması gerektiğini söylemelidir. Tesis imalat stratejisi bunu tanımlar, tesis denetçileri ve operatörleri bu işi yapar ve MES yazılımı ise onlara kontrol işlemleri, performans ve kalite konusunda yetki vererek her bir yol adımını senkronize eder.

 • Users Report the Following Results:

  • Reduced production order lead time
  • Improved inventory velocity
  • Improve predictability of order fulfillment
  • Reduce time-to-volume for new product introductions
  • Lower variance in production results
  • Improved compliance and governance
  • Reduced production costs
  • Improve profitability
  • Secure brand equity
  • Increased customer satisfaction

 • Nedir?

  Yerelleşmiş üretim hücrelerinden tam ölçekli işletme entegrasyonuna kadar herhangi bir endüstriyel işlem hakkında çalışır. Ayrı uygulamaları veya manuel yöntemleri tek, kullanımı kolay çalışma sırası uygulama motoruyla değiştirir. Ekipleriniz çalışma programlarına, malzeme listelerine, envanter kullanımına, ürün soyağacına, malzeme izlenebilirliğine ve tüm diğer kilit üretim unsurlarına hareket halinde, birlikte ve bağlam açısından erişebilir.

  İş emrinin yerine getirilmesini yönetir, özellikleri açısından geliştirilen ürünleri uygular ve üretim bölümünde gerçek zamanlı olarak tüm uygulama detayları ve malzeme akışı bilgilerini yakalar.

  Söz konusu işbirliği; etkinlikleri arttırabilir, hataları azaltabilir, kaliteyi geliştirir ve ürün verimlerini önemli derecede arttırır. Envanter daha hızlı döner, üretim ön süresi azalır, yeni ürünler piyasaya daha hızlı sürülür ve dahası.

Production and Inventory Management is an Integral Part of Wonderware MES/Operations

Wonderware MES Software/Operations helps manufacturing companies manage, execute and document production operations by capturing, monitoring and managing information about the “Who, What, When, Where, Why and How Much”

İşlemler neden Otomatikleştirilir?

Güvenilir, gerçek zamanlı üretim bilgileriyle, yönetici ve operatörler sipariş akışı ve üretim uygulamasını kolaylaştırmak, bitmiş mamuller yoluyla ham maddelerden ürünlerin dönüşümleri takip etmek ve verim, kalite, kaynak kullanımı ve varlık yönetimini değerlendirmek için daha iyi donatılmaktadır.

 • Yönetim:

  • • Daha az değişim zamanıyla ürün verimlerini ve çalışma programlarını en uygun hale getirerek azaltılmış üretim masrafları
  • Verimliliği arttırarak, hurda ve tekrar çalışmayı azaltarak ve daha yüksek kalite ürünlerini sağlayarak geliştirilmiş karlılık
  • Beklenmeyen olaylar veya ürün karantinası/mal geri çağırmalarına hızlı ve etkili cevaplarla güvenli marka değeri
  • Sipariş işleme, etkili kalite dokümantasyonunda şeffaflığı arttırarak ve müşteri özellikleri/siparişleri için oluşturulan ürünlerdeki değişikliği azaltarak arttırılmış müşteri memnuniyeti

 • İşlem Ekipleri:

  • • Ürün varlıkları ve daha taneli üretim planlamanın dinamik atamasıyla talepteki değişikliklere çabuk cevaplar için azaltılmış üretim siparişi hazırlık süresi
  • Gerçek malzeme tüketimleri, hareketleri ve envanter düzeylerine arttırılmış görünürlük yoluyla gelişmiş envanter hızı
  • Doğru ‘gerçeğe karşı planlanan’ üretim miktarlarını izleyerek sipariş işlemenin gelişmiş öngörülebilirliği
  • Ürün ve hatlar arasında hızlı ‘değişimlerle’ yeni ürün tanıtımları için azaltılmış zaman-hacim
  • Operasyonel faaliyetlerde gelişmiş uyumla üretim sonuçlarında daha az değişiklik
  • ‘Planlandığı şekilde’ ve ‘uygulandığı şekilde’ bilgiler için tam elektronik sistem kayıtlarıyla gelişmiş uygunluk ve yönetim

Takip etme & İzleme – Derine gitme

Süreç modeliyle tanımlandığı üzere üretim planlaması ve kurulumundan operasyonel faaliyetlerin gerçek uygulamasına kadar üretim süreçlerinin tam sırasına gerçek zamanlı görünürlük kazandırır. Üretim yöneticileri ve plancıları; malzeme özelliklerini ve sınıflarını, malzeme listelerini, imalat prosedürlerini veya aşamalarını oluşturabilirler, üretim dağıtımını tanımlayabilir, vardiyaları tanımlayabilir ve ERP ve planlama sisteminden alınan indirilmiş üretim planlarını kabul edebilirler.

Üretim sırasında, gerçek zamanlı ve tarihsel malzeme ve iş gücü tüketimi, partileri, WIP envanteri, atık, kazanç ve bitmiş ürün toplamlarını diğer önemli üretim olaylarla izler. Tüm üretim faaliyetleri için tam bir soyağacı oluşturur. Ürün geri çağırmalarını yönetme veya üretim konusundaki acil durumları çözmeye hazırlanır. Bütün üretim bilgilerine söz konusu derin görünürlük, maksimum etkinlik ve verimlilikle imalat tesisinizi işletmeye odaklanmanız konusunda sizi özgür bırakır.

Üretim Becerisi

Aniden meydana gelen fırsatlardan yararlanma yeteneği, bugünün oynak piyasalarında kritiktir. Bu; tesisinizde neyin olup bittiğini, neyin planlandığını ve en önemlisi de ne olabileceğini tam olarak bilmeyi gerektirir. Gerçek zamanlı üretim bilgilerini, söz konusu bilgilere en çok ihtiyacı olan kişilere sağlar. Bu nedenle, imalat ekipleriniz talep üzerine ürün koşumlarını veya hatlarını değiştirmek için gelişimleri, esneklik ve cevap verebilirliği en üst düzeye çıkararak gerçek yeteneklerinizi anlayabilmek için ihtiyaç duydukları somut verilere sahiptirler.

Tutarlı Süreçler ve Ürünler

Üretim koşumlarını tutarlı tutmak, operasyonel etkinlik açısından kilit bir noktadır. Herkesle kurulan işletim kılavuzu ve prosedürleriyle aynı sayfada buluşmayla başlar. Herkesin aynı malzeme listesini ve malzeme özelliklerini gördüğünü sağlamayla devam eder. Kullanıcı rollerini detaylandırarak ve bu rollerin doğru önceliklere sahip doğru insanlarla doldurulduğundan emin olarak etkili ekip kurmayla desteklenir.

Elektronik iş akışı yönetimi, insan ve sistemlerin operasyonel süreçlere entegrasyonunu sağlar ve işletim prosedürünün uygulanmasındaki tutarlılığı yerine getirir. İş akışları, süreç özellikleri ve işletme kurallarında belirtildiği üzere bir cevabı veya karar verme konusundaki geri bildirimi gerektiren doğru insanlara bildirim ve bilgi sağlamak amacıyla planlanan veya planlanmayan üretim olaylarından tetiklenebilir. İnsan bazlı süreçlerin dijitalleşmesi; daha hızlı yanıt, artan operasyonel etkinlik ve manuel faaliyet ve veri girişi işlerine ilişkin risklerin azaltılmasını sağlar.

Wonderware MES ve gelişmiş iş akışı yazılım yeteneklerinin birleştirilmesi, İmalat İşleri Yönetimi için sürdürülebilir işletme standardizasyonu konusunda “Model güdümlü” ve süreç merkezli bir yaklaşım sunar. Eşsiz bir modelleme ve mühendislik çevrelerinin ortaya çıkan işletme fırsatları, zorlukları ve geliştirme sağlama veya bireysel site ihtiyaçlarına adapte olma konusundaki daha düşük risk ve çabalara değinmek için şablonlara uyum sağlamaları kolaydır .

En iyi uygulamalar İyileştirildi

Zamanında ve detaylı üretim bilgileri, üretim ekiplerinin hat performansını ölçmelerini ve söz konusu performansı mükemmellik için geliştirmelerine olanak sağlar. Bu bilgilerle donatılmış olarak, tesis yöneticileri daha yüksek tesis performansı düzeyi elde etmek için ekiplerini daha verimli, en iyi işletme uygulamaları konusunda kılavuzluk eder.

Yöneticiler ve mühendisler; hangi malzeme, iş gücü, ekipman ve prosedür kombinasyonunun en iyi sonuçları verdiğini belirlemek amacıyla tesislerinde veya kardeş tesislerde kullanılan üretim süreçlerini görüntüleyebilir ve karşılaştırabilirler.

Güvenli Ölçek

Gereksinimleriniz gelişirken izlenebilirlik çözümü veya performans takibi olarak başlayabilecek şey, işlevsel yeteneklere erişebilir. Bu genişletilmiş kullanım, zamanla yatırımınızın geri dönmesini arttırır ve makul bir adım adım uygulamayla proje risklerini ve bütçeyi kısıtlar.

İsteğe bağlı Modüller aşağıdakileri içermektedir:
• Malzeme Listesi (ML) Tanımı
• Kurulum Parametresi Yönetimi
• Envanter ve Depolama Yönetimi
• Prosedürsel Adımlar, Çalışma Talimatları & Belge Yönetimi


Mevcut Uzantılar aşağıdakileri içermektedir:
• Sıralı Kalite yönetimi ve SPC
• OEE takibi ve Varlık Kullanımı izleme
• İşletme Süreci ve gelişmiş İş akışı Yönetimi

Buluttaki ve Bulut dışı İşbirliği

Tesisteki herkes üretim bilgilerine hazır erişime sahip olduğunda daha iyi çalışır. Çok çeşitli raporlama araçları, masaüstünde veya bulutta sezgisel kullanıcı arayüzü ekranları vasıtasıyla üretim olayları konusunda gerçek zamanlı raporlama sunulmasına yardımcı olur ve böylelikle web-tabanlı üretim raporları herkese İnternet erişimi ve bir bilgi ihtiyacıyla mevcut kılınır.

MES/Operations Features

Wonderware MES/Operations brings order to any industrial operation.

 • Entegre etme

  Üretim bölümü ve ticari faaliyetler arasındaki bilgi akışını entegre eder.

 • En uygun hale getirme

  Uygulama için iş emirleri ve önceliklerini en uygun hale getirir.

 • Standartlaştırma

  Çoklu tesislerde en iyi uygulamaları ve operasyonel süreçleri standartlaştırır.

Otomatikleştirilmiş tesis ekipmanı konusundaki eşsiz uygulama ve veri toplama yetenekleri, Wonderware MES çözümlerinin otomatikleştirilmiş veya hızlı hareket eden ürün imalat süreçleri için öncelikli olarak tercih edilmesini sağlar.

View All MES Operations Features