MES/Quality

Real-time quality control and SPC

MES/Quality Software

Ekipmanınız uygun ve işlemleriniz uygulamaya hazır olduğunda, üretim değerini en yüksek düzeye çıkarma; kilit ürün ve süreç kalitesi değişkenleri, hedef değer ve limitlere son derece dikkat verilmesini gerektirir.

Wonderware MES/ Quality yazılımı; üretim kalitesini sürdürme ve sürekli olarak geliştirme misyonu etrafında ekipmanınızı, prosedürlerinizi ve insanlarınızı sıralamak için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sağlar. Entegre statiksel süreç kontrolü (SPC), uygulamalarınızın öngörülebilir performans için belirlenen kurallara bağlı olmasını sağlar.

İnsan ve ekipmanları içeren prosedürlerin sayısallaştırılması ve otomatikleştirilmesi; ürünlerinizin tesisten ayrılmadan önce müşteri, iç veya yönetmelik gereksinimlerine uyması için test edildiğini bilmekten gelen bir iç rahatlığı sağlar.

Doğrudan süreçlerinizden sağlanan gerçek zamanlı bilgilerle donatılmış olarak, Wonderware MES kaliteli gelişim teşvikleriniz için bir kurumdur.

 • Nedir?

  Wonderware MES/Quality; Wonderware İmalat Uygulaması Sistemi yazılım paketinde üçüncü ayaktır. MES/Performance ekipmanın mümkün olan en iyi şekilde çalışmasını sağlamaya odaklandığında ve MES/İşlem süreçlerinin özelliklerine göre etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağladığında, MES/Quality kalite değişkenlerini kontrol altında tutmak için İyi İmalat Uygulamalarını uygulamak amacıyla gerekli olan ince ayar için kalite örnekleme uygulamasının yönetilmesini ve izlenmesini sağlar.

 • Ne Yapar?

  Wonderware MES/Quality yazılımı, imalatçıların gerçek zamanlı olarak üretim bölümündeki kritik kalite bilgilerini yakalama ve izleme konusundaki etkinliklerini arttırmalarına yardımcı olur. MES/Quality; otomatikleştirilmiş ve manuel veri toplama için aynı hatta kalite işlemleri yönetimi ve kalite örnek planı uygulaması için tasarlanmıştır. Tesis otomasyon sistemleriyle entegrasyon, hızlı düzeltici eylemleri sağlayarak hızlı satılan mal ve otomatikleştirilmiş süreçler için kalite kontrolü ve SPC sağlar ve süreç ve ürün kalitesine ilişkin olarak veri toplamayla LIMS ve kalite yönetimi sistemlerini tamamlar.

Tesis yeri kalite işlemlerini yönetmek ve otomatikleştirilmiş ve manuel veri toplama için örnek planlarını yerine getirmek amacıyla Wonderware MES Software/Quality yazılımını kullanır. Hissedarlara kalite kayıplarını etkin bir şekilde azaltmak, değişkenlerini en aza indirgemek ve kazançları geliştirmek için kalite trendleri ve kural ihlali bildirimlerine ilişkin bilgilerle yetki vermek amacıyla güçlü SPC kuralları motorunu kullanır.

Quality Management is an integral component of Wonderware MES

Watch this success story on F&N Dairies, the largest canned milk plant in the world. The Rojana plant achieved its goal of 2,500 cans a minute (i.e., 3 million cans a day or 24 million cases a year), reduced its quality traceability time from 4 hours to 1 minute and achieved “100% First Time Quality, thanks to Wonderware MES.

KALİTE ÖZELLİKLERİ

Wonderware MES/Quality yazılımıyla, kaliteli veri toplama için kalite değişkenlerini ve farklı sıklıkları belirlersiniz. Yazılım daha sonra bir üretim süreci boyunca kaliteli veri toplama konusunda tam bir kapsamı güvenceye almak için yapılan veri toplamaya ilişkin olayları ve sıklıkları tanımlayan örnekleme planları oluşturmanız konusunda sizi yönlendirir. Sonuç olarak; gerekli kalite değişkenlerini seçerek, örnek veri toplama için SPC kurallarını ve bir plan tanımını seçerek bir ürün, işlem veya ekipman parçası için bir kalite özelliğini tanımlarsınız.

Her bir ürün, süreç, ekipman veya sizin için anlamlı olan herhangi bir bağlam için kalite limitleri ve kurallarını belirterek istediğiniz kadar kalite özelliklerini tanımlayabilirsiniz. Güçlü özellik versiyonu yönetimi işlevselliği, veri tutarlılığını sağlar ve kalite işlemlerinde ve kalite süreci optimizasyonunda sürekli gelişim sürecini

BİR ÖRNEK PLANIN UYGULANMASI

Bir iş emrini başlatma, otomatik olarak örnekleme planlarını oluşturur ve yazılım uygulama süreci, durumu ve kaynaklarıyla hizayı korur. Yazılım daha sonra bilgileri kalite değişkenlerine girmek için bağlanılan cihazlar, planlar ve operatör kalitesi örnekleme görevlerinden elde edilen kalite verilerini örnekler. Bu durum, planlanmayan olaylara karşılık olarak planlama esnekliğini arttırırken kalite dokümantasyonu ve kontrolünün her zaman özelliklerle aynı doğrultuda olmasını sağlayarak operatörleri dikkat dağıtmaktan ve zor koordinasyon görevlerinden muaf tutar.

İş akışı Yönetimi

Yazılım, özellikleri planlamak için aynı doğrultuda olan kalite verileri toplama prosedürlerini yerine getirmek amacıyla iş emri uygulaması olaylarını takip eder. Gelişmiş iş akışı yönetimi yetenekleri, eylemde bulunma zamanını azaltarak ve standart işletme prosedürü uygulayarak düzeltici veya önleyici eylem konusunda manuel veri toplama ve prosedürlerini otomatikleştirir.

SÜREÇ EKİPMANI ve OTOMASYON KONTROLLERİYLE ENTEGRASYON

Wonderware System Platform, tesis otomasyon kontrol sisteminden elde edilen kalite verilerinin toplanmasını entegre etmek için alt yapı sağlar. Wonderware MES/Quality Örnek Kaydetme Nesnesi, Wonderware System Platform ve gerçek zamanlı süreç verilerinden kalite verilerini yakalamayla örnek planı uygulamasına yerel entegrasyon sağlar.Aynı zamanda, söz konusu verilerin MES veri tabanında depolanması için tutarlı elektronik kayıtlara dönüştürülmesini de kolaylaştırır.

İşletme entegrasyon yetenekleri, iş emri uygulaması ve tesis yerindeki ürün soyu bağlamında kalite işlemi uygulaması ve veri toplama otomasyonuyla tesis veya işletme kalitesi yönetimi sistemlerini tamamlar.

KAPALI DEVRE KALİTE KONTROLÜ

Üretim veya kalite operatörleri için yapılan güncellemelerde SPC çizelgelerini hemen göstermek için MES/Quality’i yapılandırma, kapalı devre kalite kontrolü sağlar. Yazılım, zengin SPC trendi ve çizelge gösterge yeteneklerini içerir. Bu yetenekler, kontrol ve özellik limiti ihlalleri konusundaki bildirimleri içerir. Ek bildirimler ise belirli trendleri ve kalite özelliklerinin davranışını belirterek büyük bir dizi standart SPC kurallarına dayanır.

Gerçek zamana yakın kalite izleme, uygunsuzluk bildirimleri konusundaki zaman gecikmelerini ortadan kaldırır böylelikle düzeltici eylemler alt işlemler konusundaki kayıpları ve etkiyi en aza indirger. SPC analizi, kalite sorunlarını “tahmin etmek” için geliştirilebilir, bunun üzerine, kalite kayıplarından veya hatta zaman ve para harcamadan önce geri çağırmalardan kaçınmak için önleyici faaliyetleri tetikleyebilir.

KALİTE RAPORLAMA

Birçok standart raporlama formatı, standart olarak Wonderware MES/Quality ile gelir. Bunlar; çoklu özellikler ve kalite özeti raporları konusunda örnek verileri filtreleyen, ekipman, ürün (madde), iş emri ve işlem kategorisi konusunda detayları sağlayan kalite karakteristik detay raporlarını içerir. Bu raporlar ise bir web tarayıcısı yoluyla esnek bilgi sunumu için yayınlanır.

MES Quality Features

An introduction to MES Quality features.

 • Toplama

  Sürekli değişen üretim planları için kalite verilerini toplamayı otomatikleştirir.

 • Görselleştirme

  Gerçek zamanlı olarak manuel ve otomatik bir şekilde toplanan örnek verilerini gösterir.

 • Harekete geçme

  Harekete geçme Çoklu tesislerde En iyi Uygulamaları ve operasyonel süreçleri uygular.

With MES/Quality takes the guesswork out of continuous quality improvement.

Tüm MES QUALİTY Özelliklerini Görüntüle