MES/Performance

Unleashing the true potential of production and packaging line equipment

MES/Performance Yazılımı

Ekipmanı performansın en yüksek noktasında çalıştırmak; marjları ve maliyetleri azaltmak ve daha yüksek bir düzeyi tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz teknoloji avantajı sağlar. Wonderware MES/Performance; üretim veya ambalajlama hattı ekipmanınız için sürdürülebilir ve yüksek performanslı işlemleri sağlama konusundaki ilk adımınızdır.

 • Nedir?

  Wonderware MES/Performance yazılımı, gerçek zamanlı olarak üretim hatlarının izlenmesinde Toplam Ekipman Verimliliği (TEV) sağlar ve tam hatlı bir performans çözümü için ekipman kullanımı iziyle birleştirir. İş emri uygulamasının takibi; ürün değiştirme veya boş zaman ya da planlanan diğer olaylara karşı planlanmayan aksama süresinin uygun kategorizasyonunu sağlar. İş emri düzeyindeki bu öğe boyutu, farklı ürünlere bağlı dinamik performans hedefi düzenlemesiyle KPI hesaplarını besler ve plan uyumu ve gerçek hat performansının gerçek zamanlı göstergesini sağlar. İşletme verimleri ve varlık kullanımını sürekli olarak izleme, analiz etme ve geliştirme; masrafları azaltır ve aktif karlılığını (AK) arttırır.

 • Ne Yapar?

  Wonderware MES/Performance yazılımı, üretim ve ambalajlama hatlarında otomatik veri toplama sağlar. Operatörleri manuel veri toplama görevlerinden muaf tutarak kısa süreli bırakma olaylarını yakalar ve beklenmeyen veya hakkında en çok konuşulan koşullar konusunda derhal geri bildirim sağlar. Hat darboğazına ilişkin açık göstergeler, gerçek zamanlı performans ölçümlerine görünebilirlik ve detaydan özete mantıksal analizler; hissedarları hat performansını ve işletme verimliliklerini etkin bir şekilde arttırmak amacıyla eyleme geçirilebilir bilgilerle yetkilendirir.

Production Equipment Performance Management is an Integral Part of Wonderware MES

MES/Performance helps improve asset utilization through real-time monitoring of KPIs like Overall Equipment Effectiveness (OEE). Find out how F&N Dairies Thailand, the largest canned milk manufacturer in the world, achieves significant savings in production, logistics and inventory costs with Wonderware MES software.

Hat Çizme

Wonderware Performans Yönetimi, ham maddeleri bitmiş ürünlere dönüştürmek için süreçlerinizi biçimlendirmek amacıyla hat planı araçlarını kullanır. Yazılım daha sonra istenen üretim oranında sipariş edilen bir hat ekipmanı dizisindeki performansı izler.

İş Emirlerini yönetme

Ekipmanınızın emirleri nasıl aldığı, ne kadar iyi performans sergilediği konusunda kritik bir ilk adımdır. Wonderware MES/Performance, bunların hepsini sizin için yönetir. İmalat kaynak planlaması (MRP) veya kurumsal kaynak planlaması (ERP) uygulaması gibi dış bir sistemden veya bir Web Portalı istemcisi yoluyla doğrudan ekibinizden siparişleri alabilir. MES/Performance yazılımı, daha sonra kullanılabilirliğe dayanan üretim hatlarına iş tahsis eder. Durumu otomatik olarak gösterir, örneğin, “Hazırdan” “Çalıştıra” kadar olan durum göstergelerini değiştirme. Çalışma modundayken, beklenen üretim oranından sapmayı belirterek iş emrinin yerine getirilmesi konusundaki gelişimi izler. Başka bir hat gerekli olduğunda ise, yazılım değişimi yönetir.

Hat Performansını İzleme

Mevcut hat durumuna ilişkin bir inceleme, operatörlerin performans gelişimleri için mevcut hat darboğaz ekipmanına odaklanmalarına yardımcı olur. Hangi iş emirlerinin belirlenen zaman süresi boyunca işlendiğini gösterir ve bu emirleri performans, kalite, kullanılabilirlik ve OEE gibi ölçümler için KPI’lara eşlerler. Standart bir Pareto çizelgesi; grup nedenlerine ve hat darboğazı öğeleri konusundaki nedenlere göre kullanım hesaplamalarını ve durum sürelerini gösterir.

Darboğazlar

Darboğazlar Hat üretimi sadece hattaki en yavaş birim kadar etkilidir. Wonderware MES/Performance darboğazları bulmak için iyi yol sağlar:

 1. •Ekipman performansı oranlarını analiz ederek ve darboğaz ekipmanlarını işaretleyerek sorun yaratan noktaları belirleyen otomatik tespit
 2. Performans sonuçlar için gözlemlenecek olan bilinen darboğaz olarak belirlenen bir ekipman birimini yapılandırarak manuel tespit

Ekipman Kullanımını İzleme

Wonderware MES/Performance; her bir üretim veya ambalajlama birimi ya da bir işi yönetmek amacıyla ekipman başlatıldığında veya durdurulduğunda ya da ekipman onarımlar veya bakım için kapatıldığında olduğu gibi değişiklikleri izlemek için bütün kullanım olaylarının elektronik bir kaydını oluşturur. Kullanıcılar, kontrol sistemleri için otomatik yakalama konusunda konfigüre edebildikleri kullanım onaylarının kısıtlı bir sayısını tanımlayabilirler. Otomatik olay yakalama; izlenmesi zor olan sadece birkaç saniyelik kısa durmaları gösterebilir ve gizli veya ölçünmeyen kapasite kaybını temsil edebilir. Hat operatörleri, aynı zamanda olayları manuel olarak ekleyebilir veya kontrol sistemleri verilerinden yakalanan olayları sınıflandırabilir.

Ekipman Performansını İzleme

Ekipman Performansını İzleme Bir ekipman web sitesi; Performans, Kalite, Kullanılabilirlik ve OEE konusundaki KPI ölçümleri dahil bireysel hat ekipmanının performansını izlemek için sunulur. Aynı zamanda burada gruplara ve bu ekipman için neden kodlarına göre kullanım durumlarına ilişkin hesaplamaları ve süreleri göstermek amacıyla bir Pareto çizelgesi de dahil edilir. Buna ek olarak, varsayılan üretim oranı ve varsayılan parti boyutu, atanan hat ve ekipman, ekipmanda halihazırda yönetilen işin iş emri gösterilir.

Gerçek zamanlı Raporlama

Tüm imalat tesisi, bütün düzeylerdeki tesis personeli ellerinde gerçek zamanlı üretim bilgilerine sahip olduklarında daha iyi çalışır. Wonderware MES/Performance, aşağıdaki ekipman performansı ölçümleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak tam bir dizi etkileşimli raporlama araçlarıyla bunu kapsamıştır:

 • •Ekipman Üretimi
 • Hat Üretimi
 • Hat Üretimi
 • Kullanım Analizi
 • OEE Analizi
 • Arızalar arasındaki Ortalama Zaman
 • Tamir etmek için Ortalama Zaman
 • Kullanım Zaman çizelgesi

MES/Performance Features

An introduction to MES/Performance features.

 • Bağlantı kurma

  Üretim hattı ekipmanı ve kontrol sistemlerinin otomatikleştirilmesi.

 • Ölçüm yapma

  Öngörülebilirliği geliştirmek için “Gerçeğe karşı Planlanan” üretim oranları .

 • Standartlaştırma

  Standartlaştırma Çoklu tesislerdeki En iyi Uygulamalar ve operasyonel süreçler.

Wonderware MES/Performance özellikleri, gerçek zamanlı ekipman aksama süresinin izlenmesiyle varlık kullanımını geliştirmek amacıyla birleştirilebilir. Bu durum; üretim sürecinde kullanılan varlıkların varlık etkinliğinin izlenmesine ve analiz edilmesine yardımcı olabilecek Toplam Ekipman Verimliliği (TEV) gibi Anahtar Performans Göstergelerini (KPI’lar) sağlar.

View All MES/Performance Features